27 syyskuuta, 2022

Verovelan riitautus konkurssissa

Nykyisin Suomessa on voimassa sellainen konkurssilainsäädäntö, jonka mukaan tilanteessa, jossa yksityinen velkoja on valvonut saatavansa konkurssissa, esimerkiksi verohallinto saa riitauttaa valvonnan ja asia ratkaistaan varsinaisen konkurssimenettelyn ohessa käynnistyvässä riitautusprosessissa. Mutta sen sijaan, jos yksityinen velkoja haluaa riitauttaa esimerkiksi verohalinnon mielivaltaisenkin arvioverotusta koskevan valvonnan, sellainen riitautushakemus on nykyisen konkurssilain 13 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla jätettävä konkurssituomioistuimessa tutkimatta ja silloin se jää pääsäännön mukaan myös konkurssimenettelyssä vaille huomiota.

Tilannetta on konkurssilain säätämisen yhteydessä perusteltu sillä, että yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen ratkaisemaan verotukseen liittyviä kysymyksiä. Sen ei olisi kuitenkaan tarvinnut johtaa tällaiseen yksityisen tahon puhevallan rajaamiseen, sillä ennen konkurssilain säätämistä oli voimassa käytäntö, jonka mukaan julkisen saavatan riitautus oli käsiteltävä hallinto-oikeudessa tai aikaisemmin lääninoikeudesa. Konkurssilaki 120/2004 kumosi tuon aikaisemman käytännön. Riitautusprosessien keskittäminen yleiseen tuomioistuimeen ei ollut mitenkään välttämätöntä, mutta niin haluttiin tehdä ja samalla luotiin selvä epätasapaino mainittujen valkojatahojen oikeuksien välille.

Kirjoitin pari kymmentä vuotta sitten aiheesta artikkelin Lakimies-lehdessä 3/2003, jossa toin tämän velkojien keskinäistä tasapuolisuutta rikkovan periaatteen esille epäkohtana silloisessa lakiehdotuksessa, mutta kirjoitus ja Oikeusministeriöön toimitettu laajempi selvitys eivät johtaneet lakiehdotuksen muutokseen. Uusi laki astui voimaan 1.9.2004 ja esimerkiksi konkurssissa tapahtuneen verovelan valvonnan riitatus jää nykyään tutkimatta, kun säädetty konkurssilain toteaa sen olevan  konkurssituomioistuimen toimivaltaan kuulumattonta menettelyä. Monet asiantuntijat ovat katsoneet, että laki ei tällaisena voi olla mahdollinen Suomessa, mutta siinä suhteessa mitään muutosta ei ole tapahtunut. Laki näyttää edelleen olevan voimassa sellaisenaan, vaikka lailla on tällä tavalla loukattu velkojien oikeutta keskinäiseen tasapuoliseen kohteluun varsin rajulla tavalla.

Sanottakoon tässä vielä se, että tässä ei riitä oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi se huomautus, että väärästä verotuksesta voidaan tehdä valitus hallintomenettelyssä. Verotuspäätös menee valituksesta huolimatta täytäntöönpantavaksi ilman lainvoimaakin ja juuri siksi olisi välttämätöntä sallia verovalvonnan riitautus konkurssimenettelyssä. Hyväksyttynäkään verovalitus ei enää korjaa sitä, että esimerkiksi väärän verotuksen kohteeksi joutunut yhtiö on jo konkurssin vuoksi mennyt nurin.

Kotisivu: https://legiteam.fi/

Twitter: https://twitter.com/PitkasenIlkka

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ilkkapitkanen

Ilkka Pitkänen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti